T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DİYARBAKIR / BAĞLAR - Ali Kuşçu Ortaokulu

Kılık-Kıyafet Anket Formu

 

 Sayın Veli,

 

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul yönetimi ve okul-aile birliğinin koordinatörlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, velilerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.”

 

Bu değişiklik neticesinde öğrencilerimizin 2013 – 2014 Eğitim Öğretim yılı kıyafetine sizin görüşlerinizi alarak çoğunluğun isteği dikkate alınarak karar verileceğinden, aşağıda belirtilen seçeneklerden birini işaretlemeniz gerekmektedir.Yayın: 08.09.2013 - Güncelleme: 08.09.2013 22:19 - Görüntülenme: 182